Lekce 1Lekce 2Lekce 3Lekce 4Lekce 5Lekce 6Lekce 7
Mazání nepotřebných souborů

Používání uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.
   
Tyto návody můžou, bez bezvadného pochopení postupu, vést až k poškození Vašeho telefonu (i trvalému). Před zahájením práce si je celé důkladně přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, konzultuje je předem na určeném diskusním fóru!

Pokud vše funguje, jak má, můžete ještě smazat pár nepotřebných souborů - uvolní cca 0.5 MB.

Místo pro ukládání SMS a slovníky T9 jsme již přesunuli na disk Config. Z toho vyplývá, že je na disku Data nepotřebujeme. Takže najeďte do složky 0:\System. Podsložky SMS a T9 můžete bez obav smazat.