Lekce 1Lekce 2Lekce 3Lekce 4Lekce 5Lekce 6Lekce 7
Nahrávání EEPROM

Používání uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.
   
Tyto návody můžou, bez bezvadného pochopení postupu, vést až k poškození Vašeho telefonu (i trvalému). Před zahájením práce si je celé důkladně přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, konzultuje je předem na určeném diskusním fóru!

Spusťte si program x65 Flasher, vypněte telefon a spojte se s programem.Klikněte na tlačítko Restore (1) a vyberte soubor EEPROM.fbk, který jste si stáhli. Následně se Vás program zeptá, zda chcete opravdu zapsat firmware, tak potvrdíte Ano (2).Počkáte, než se firmware zapíše.Teď zbývá telefon ještě odblokovat - pokračujte lekcí 6.