Instalace

Lekce 1Lekce 2Lekce 3Lekce 4Lekce 5Lekce 6Lekce 7

Používání uvedených postupů či programů není v souladu se záručními podmínkami výrobce telefonu. Jejich používáním se vystavujete riziku neuznání záruky na přístroj v případě jeho poškození.
   
Tyto návody můžou, bez bezvadného pochopení postupu, vést až k poškození Vašeho telefonu (i trvalému). Před zahájením práce si je celé důkladně přečtěte a máte-li jakékoliv nejasnosti, konzultuje je předem na určeném diskusním fóru!

!!! Pro zprovoznění tuningu potřebujete servisní kabel DCA-510 !!!

Všechny programy naleznete na stránce Download.